Autorii

Petre Guran este cercetător al Institutului De Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, doctor în istoria civilizațiilor la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; autor al cărții „Biserica în cetate. Studii de ecleziologie ortodoxă” (2014) și a peste 40 de studii publicate în reviste de specialitate, dedicate antropologiei faptului religios şi istoriei intelectuale a formelor de putere, co-autor la Oxford History of Historical Writing şi Oxford History of Late Antiquity; numeroase studii, articole şi recenzii în română pe teme de istorie, arhitectură şi religie. Este președintele Asociației Prietenii Școlii de la Bunești.

Ana-Maria Goilav este doctor în arhitectură, conferențiar la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, alumnus New Europe College, alumnus „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania, Roma; autor al proiectelor pentru biserica spitalului de psihiatrie de la Voila-Câmpina, biserica Sfinții Maxim Mărturisitorul și Grigorie Palama din Copou-Iași, biserica memorială a Închisorii de la Pitești; preocupări practice în domeniul inovaţiei cu materiale naturale şi tehnici tradiţionale, proiecte de arhitectură şi contribuţii ştiinţifice în arhitectura eclezială.

Asistenți

Mihai Dobre este arhitect și asistent universitar în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. A participat la Școala de la Bunești în fiecare an din 2017, iar din 2022 este coordonator în cadrul proiectului. Are preocupări în domeniul restaurării, inovaţiei cu materiale naturale şi tehnici tradiţionale și proiectul său de diplomă a constat într-o școală de meșteri la domeniul Barbu Drugă.

Teofana Cruceru este studentă la arhitectură la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și a participat la Școala de la Bunești din 2020, iar în 2022 a fost coordonator în cadrul proiectului. O pasionează explorarea naturii și a participat la numeroase workshop-uri și școli de vară pe tema meșteșugurilor tradiționale.

Gabriel Palamariu este arhitect, absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a studiat un an prin programul ERASMUS la facultatea de arhitectură a Universității din Lisabona. A participat la Școala de la Bunești în fiecare an din 2017, iar din 2022 este coordonator în cadrul proiectului. Cercetarea din proiectul său de diplomă face recurs la valoarea comunitară și identitară a arhitecturii prin prisma unui fenomen social actual, emigrația.

Alexandra Stanciu este studentă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a studiat un an prin programul ERASMUS la Universitatea de Arhitectură din Ljubjana. A participat la Școala de la Bunești din 2019 și are preocupări în domeniul literaturii, fotografiei, picturii și meșteșugului.

Lorena Mergea este arhitect, absolventă a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și a studiat un an prin programul ERASMUS la facultatea de arhitectură din cadrul KU Leuven. A participat anual la Școala de la Bunești, din 2017. Este pasionată de capacitatea memorială a arhitecturii. Cercetarea din cadrul proiectul său de diplomă are la bază actualitatea structurilor antice și propune o cugetare asupra relațiilor dintre acestea și comunitățile formate în jurul lor.

Am învățat de la

Au construit: