Marile cărți
marile carti
1. PROGRAMUL DE LECTURI AL PRIMULUI AN

1.1.1. Homer, Iliada şi Odiseea

1.1.2. Herodot, Istorii

1.1.3. Eschil, Orestia; Sofocle, Antigona; Euripide, Bachantele

1.1.4. Platon, Gorgias, Protagoras, Apologia lui Socrate, Banchetul și Parmenide

1.1.5. Aristotel, Etica nicomahică

1.1.6. Vergiliu, Eneida

1.1.7. Ovidiu, Metamorfozele

1.1.8. Cicero, Despre prietenie, Despre îndatoriri

1.1.9. Manualul lui Epictet şi Cugetările lui Marcu Aureliu

1.1.10. Biblia: Geneza, Exodul, Eclesiastul, Isaia, Macabeii, Evangheliile, Faptele Apostolilor

1.1.11. Augustin, Confesiunile

1.1.12. Viața lui Alexandru cel Mare (Alexăndria)

1.1.13. Viața sfinților Varlaam şi Ioasaf

1.1.14. Cântecul Nibelungilor şi/sau Chrétien de Troyes, Lancelot, Perceval, Yvain

1.1.15. Dante, Infernul

1.2.1. Machiavelli, Principele

1.2.2. Cervantes, Don Quijote

1.2.3. Montaigne, Les Essais

1.2.4. Shakespeare, Hamlet, Visul unei nopţi de vară, Regele Lear, Furtuna, Macbeth

1.2.5. Pascal, Cugetări (Pensées, 1670)

1.2.6. Molière, Tartuffe, Burghezul gentilom

1.2.7. Voltaire, Candide

1.2.8. Goethe, Faust

1.2.9. Balzac, Șuanii, Pielea de sagri, Moș Goriot, Iluzii pierdute, O afacere tenebroasă; Jane Austen, Mândrie și prejudecată; W. M. Thackeray, Bâlciul deșertăciunilor: roman fără erou

1.2.10. Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra

1.2.11. Tolstoi, Război și pace

1.2.12. Dostoïevski, Crimă şi pedeapsă, Idiotul şi Fraţii Karamazov

1.2.13. Thomas Mann, Doktor Faustus

1.2.14. Alexandr Soljeniţîn, O zi din viaţa lui Ivan Denisovici și Primul Cerc

1.2.15. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii

2. PROGRAMUL DE LECTURI AL CELUI DE-AL DOILEA AN

2.1.1. Upanișade

2.1.2. Epopeea lui Ghilgameș

2.1.3. Hesiod, Theogonia

2.1.4. Lao Tzu, Tao Te Ching (The Book of the Way of Virtue)

2.1.5. Biblia: Pentateuhul, Psalmii, Profeții și Cartea lui Iov

2.1.6. Rudolf Otto, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis

zum Rationalen, 1917 [Sacrul, Humanitas 2005]

2.1.7. Georges Dumézile, Mythe et epopée (1968) [Mit și epopee, 1993]

2.1.8. Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions (1947) [Tratat de istoria religiilor]

2.1.9. C.G. Jung, Karoly Kerényi, Einführung in das Wesen der Mythologie (1941) [Copilul divin,

Fecioara divină: Introducere în esența mitologiei, 1994]

2.2.1. Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan integral

2.2.2. F. Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1872), ediția a II-a Die

Geburt der Tragödie oder Griechentum und Pessimismus (1886) [Naşterea tragediei]

2.2.3. Moses I. Finley, The World of Odysseus (1954) [Lumea lui Odiseu, 1968]

2.2.4. E.R. Dodds, The Greeks and the Irrational (1951) [Dialectica spiritului grec, 1983]

2.2.5. Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque (1962) [Originile gândirii grecești];

Mythe et pensée chez les Grecs, Études de psychologie historique (1966) [Mit și gândire în

Grecia antică, 1995]

2.2.6. Pierre Vidal-Naquet, Le miroir brisé : tragédie athénienne et politique ; Le chasseur noir.

Formes de pensée et formes de société dans le monde grec (1980) [Vânătorul negru, 1985]

2.3.1. Platon, Republica și Legile

2.3.2. Aristotel, Politica

2.3.3. Xenophon, Apologia

2.3.4. Proclus Atheniensis vel Lycius, Diadochus, In Platonis Rem publicam commentarii / edidit Guilelmus Kroll – 1965, traducere franceză Commentaire sur la République. Tome I, Dissertations I-VI (Rép. I-III). Tome II, Dissertations VII-XIV (Rép. IV-IX). Tome III, Dissertations XV-XVII (Rép. X) / Proclus ; traduction et notes par A. J. Festugière – 1970; [Proclu, Comentariu la dialogul platonician Republica]

2.3.5. Karl Popper, The Open Society and Its Ennemies (1945) [Societatea deschisă şi duşmanii ei]

2.3.6. Leo Strauss, History of Political Philosophy (1963)

2.3.7. Fustel de Coulanges, La cité antique (1864) [Cetatea antică, 1929]

2.3.8. Vintilă Horia, La septième lettre. Le roman de Platon (1964) [Scrisoarea a șaptea]

2.4.1. Aristotel, Fizica

2.4.2. Aristotel, Metafizica

2.4.3. Aristotel, Organon

2.4.4. Diogenes Laertios, Vitae philosophorum [Despre viețile și doctrinele filosofilor, 1997]

2.4.5. Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique? (1995) [Ce este filosofia antică, 1997]

2.4.6. Leo Strauss, The City and Man (1964) [Cetatea și omul, 2000]

2.5.1. Tucidide, Războiul peloponeziac

2.5.2. Cărțile regilor și Cărțile Macabeilor din Vechiul Testament

2.5.3. Xenophon, Hellenica [Elenicele]

2.5.4. Plutarh, Bioi Paralleloi [Vieţi paralele, trad. N.I. Barbu, 1971]

2.5.5. Suetonius, De Vita Caesarum [Vieţile celor doisprezece cezari]

2.5.6. Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica (sec. IV) [Istoria bisericească]

2.5.7. Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur

décadence (1734) [Considerații asupra cauzelor măreției și decadenței romanilor]

2.6.1. Evangheliile canonice: După Matei, După Marcu, După Luca, După Ioan

2.6.2. Paul din Tars, Epistolele

2.6.3. Didahia celor 12 Apostoli, Tradiția apostolică atribuită lui Ipolit din Roma, Constituţiile

apostolice (traducere de Ioan Ică, Canonul Ortodoxiei)

2.6.4. Apocrife creștine : Protoevanghelia lui Iacob, Evanghelia lui Pseudo-Matei, Evanghelia lui Pseudo-Toma, Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Nicodim, Cuvântul Sfântului Ioan Teologul despre Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

2.6.5. Eusebiu din Caesareea, Preparatio evangelica și Demonstratio evangelica

2.6.6. René Girard, Le bouc émissaire (1982) [Țapul ispășitor, 2010]; Je vois Satan tomber comme l’éclair (1999) [Prăbușirea Satanei, 2006]

2.6.7. Peter Schäfer, The Jewish Jesus: How Judaism and Christianity shaped each other (2012)

2.7.1. Philon din Alexandria, De cherubim, De vita contemplativa, De opificio mundi

2.7.2. Iustin Martirul și Filosoful, Dialog cu iudeul Tryfon, în Apologeți de limbă greacă (1997)

2.7.3. Augustin, De civitate Dei [Despre Cetatea lui Dumnezeu]

2.7.4. Grigorie din Tours, Gesta francorum (sec. VI) [Istoria francilor]

2.7.5. Peter Brown, The World of Late Antiquity: AD 150–750 (1971)

2.7.6. Vintilă Horia, Dieu est né en exil (1960) [Dumnezeu s-a născut în exil, 1990]

2.7.7. Marguerite Yourcenar, Les mémoires d’Hadrien (1951) [Memoriile lui Hadrian, 2006]

2.7.8. Egeria, Itinerarium (sec. IV) [Egeria, Pelerinaj în locuri sfinte, 2009]

2.7.9. Henri-Irénée Marrou, Augustin et la fin de la culture antique (1938) [Sfântul Augustin și

sfârșitul culturii antice, 1997]

2.7.10. Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, (1937) [Mahomed și Carol cel Mare, 1996]

2.8.1. Porfirie, Despre viaţa lui Plotin (sec. III) [trad. engleză în prefață la Enneade vol. I, Loeb

Classical Library]

2.8.2. Pierre Hadot, Plotin ou la simplicité du regard (1963)

2.8.3. Marinus din Neapolis (sec. V), Proclus ou sur le bonheur (2001) [Viața lui Proclus]

2.8.4. Proclus Atheniensis vel Lycius, Diadochus, Decem et octo argumenta de aeternitate mundi contra christianos (sec. V), ediție Proclus, De aeternitate mundi / On the eternity of the world; greek text with introduction, translation and commentary by Helen S. Land and A. D. Macro, argument I was translated from the arabic by Jon McGinnis (2001)

2.8.5. Ioannes Philoponus Alexandrinus, De aeternitate mundi contra Proclum, edidit Hugo Rabe

(1899) Against Proclus’s On the Eternity of the World, transl. Michael Share (2005/2010)

2.8.6. Boethius, Consolatio Philosophiae (sec VI) [Boețiu, Consolarea filosofiei]

2.8.7. Anselm de Canterbury, Monologion; Proslogion

2.8.8. Toma d’Aquino, Sententia libri Ethicorum, Sententia libri politicorum

2.8.9. Etienne Gilson, Le Thomisme. Introduction à la philosophie de saint Thomas d’Aquin (1919/1965)

2.9.1. Athanasie al Alexandriei, Vita Antonii (sec. IV) [Viața Sfântului Antonie cel Mare]

2.9.2. Apophthegmata Patrum sau Paterikon [Patericul mare. Apoftegmele părinților pustiei. Colecția tematică, traducere, introducere și note de pr. prof. Constantin Coman, ed. Bizantină, 2015]

2.9.3. Ioan Cassian, Institutiones, Conlationes (sec. IV) [Așezăminte monahale și Convorbiri duhovnicești, PSB 57, 1990]

2.9.4. Teodoret, episcopul Cirului, Historia philotheos (sec. V) [Viețile sfinților pustnici din Siria]

2.9.5. Palladius, Historia Lausiaca (sec. V) [Lavsaicon]

2.9.6. Ioan Moschos, Pratum spirituale (sec. VII) [Leimonarion]

2.9.7. Dervas Chitty, The Desert a city. An Introduction to the Study of Egyptian and Palestian Monasticism Under the Christian Empire (1977)

2.9.8. Antoine Guillaumont, Aux origines du monachisme chrétien; pour une phénoménologie du monachisme (Bellefontaine, 1979)

2.9.9. Peter Brown, Society & the Holy in Late Antiquity (1982); The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity (1988)

2.10.1. Athanasie al Alexandriei, Oratio de incarnatione Verbi [Despre Întruparea Cuvântului]

2.10.2. Vasile cel Mare, Hexaemeron [Despre cele șase zile ale creației]

2.10.3. Grigore de Nazianz, Cele cinci cuvântări despre Dumnezeu

2.10.4. Ioan Gură de Aur, Sur la providence de Dieu (SC 79), [traducere Ioan Ică jr., Scrisori din exil despre deprimare, suferință și providență către Olimpiada și cei rămași credincioși, 2003]

2.10.5. Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia lui Ioan

2.10.6. Grigore de Nyssa, Oratio catechetica magna; Dialogus de anima et resurrectione

2.10.7. Endre von Ivánka, Plato Christianus. Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter (1964)

2.10.8. Jean Daniélou, Platonisme et théologie mystique: doctrine spirituelle de saint Grégoire Nysse (1944)

2.11.1. Grigore de Nyssa, De Vita Moyses (sec. IV) [Despre Viața lui Moise]

2.11.2. Dionisie Areopagitul, Teologia mistică, Numele divine, Ierarhia cerească, Ierarhia pământească [trad. D. Stăniloae, ed. Paideia, 1996]

2.11.3. Maxim Mărturisitorul, Mystagogia (sec. VII) [trad. D. Stăniloae]

2.11.4. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica (sec. VIII) [trad. Dumitru Fecioru, 1939]

2.11.5. Simeon Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești (sec. XI) [trad. D. Stăniloae]

2.11.6. Grigore Palama, Triadele în apărarea sfinților isihaști (1338), ediție critică și traducere franceză de J. Meyendorff, Triades pour la Défense des saints hésychastes (1959) [trad. D. Stăniloae Triada I, 2 și 3 în Viața și Învățătura Sf. Grigorie Palama; Triada II, 2 și 3, în Filocalia vol. 7]

2.11.7. Thoma de Aquino, Summa Theologiae, Prima Pars, Questio 12, trad. coord. Al. Baumgarten Polirom (2009)

2.11.8. Nicolae Cabasilas, Viața întru Hristos (sec. XIV), trad. T. Bodogae

2.11.9. Vladimir Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Eglise d’Orient (1944) [Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, 1993]

2.12.1. Flavius Iosephus, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, Antichități iudaice și Împotriva lui Apion

2.12.2. Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (1941)

2.12.3. Ephraim Urbach, The Sages, Their Concepts and Beliefs (1979), second edition The World and Wisdom of the Rabbis of the Talmud (1987)

2.12.4. Peter Schäfer, The History of the Jews in Antiquity (1995)

2.12.5. Moshe Idel, Old Worlds, New Mirrors, On Jewish Mysticism and Twentieth-Century Thought (Philadelphia, 2009)

2.13.1. Q’uran [Coranul, trad. G. Grigore, 2007]

2.13.2. Viaţa lui Mohamed de Ibn Ishaq, transmisă prin Ibn Hisham [Life of God’s Messanger]

2.13.3. Haddith, Tradiţia orală despre Mohamed

2.13.4. Patricia Crone, Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (1977)

2.13.5. Montesquieu, Lettres persanes (Scrisori persane, în bpt)

2.13.6. Edward Said, Orientalism (1978)

2.13.7. Bernard Lewis, The Crisis of Islam (2001); What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response (2002)

2.14.1. Ioan Damaschin, Trei Tratate în apărarea icoanelor (sec. VIII) [trad. D. Fecioru, Cultul sfintelor icoane, 1937, reeditat 1998]

2.14.2. Theodor Studitul, Iisus Hristos – prototip al icoanei Sale. Tratate împotriva iconomahilor (sec. IX), trad. Ioan Ică jr. (1994)

2.14.3. Leonid Ouspensky, Théologie de l’icône, 1960, 1980 [Teologia icoanei, Anastasia 1994]

2.14.4. Alain Besançon, L’image interdite, 1994 [Imaginea interzisă, Humanitas 1996]

2.14.5. Paul Evdochimov, L’art de l’icône: théologie de la beauté (1970) [Arta Icoanei, 1993]

2.14.6. Robin Cormack, Writing in Gold: Byzantine Society and its Icons (1985)

2.14.7. Glenn Peers, Sacred Shock. Framing Visual Experience in Byzantium (2004)

2.14.8. Gilbert Dagron, Décrire et peindre. Essai sur le portrait iconique (2007)

2.15.1. Grigore de Nissa, Vita Macrinae [Viața sfintei Macrina, ed. Anastasia, 2004]

2.15.2. Chiril de Scythopolis (sec. VI), Peri tou Megalou Euthymiou Syngraphē, ed. E. Schwartz (1939) [Viața monahilor din Palestina, ed. Sf. Nectarie Arad, 2013]

2.15.3. Viața Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat. Viața Fericitei Marta, mama Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, ed. Doxologia, 2013

2.15.4. Sofronie al Ierusalimului, Viața Sf. Maria Egipteanca (sec. VII), trad. D. Fecioru (1938)

2.15.5. Sf. Anastasie Sinaitul, Povestiri duhovnicești, Doxologia, 2016

2.15.6. Viața Sfântului Simeon din Emessa (sec. VII) în Viețile sfinților pe luna iulie, ziua 21, trad. engleză și comentariu Derek Krueger, Symeon the Holy Fool: Leontius’s Life and the Late

Antique City (1996)

2.15.7. Viaţa Sfântului Andrei Nebunul întru Hristos [The Life of Andreas Salos, ed. L. Ryden]

2.16.1. Papa Grigore cel Mare, Dialoguri despre viața și minunile sfinților din Italia (sec. VI)

2,16.2. Viața Sfântului Vasile cel Nou (sec. X): Vămile văzduhului

2.16.3. Dante, Divina Comedie

2.16.4. Marc Bloch, Les rois thaumaturges (1924)

2.16.5. Georges Duby, Les Trois Ordres ou l’imaginaire du féodalisme (1978)

2.16.6. Jacques le Goff, La naissance du Purgatoire (1981)

2.16.7. Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture (1959)

2.16.8. Alain Boureau, L’empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (2007)

2.17.1. Isocrates, Ad Nicoclem (în To Demonicus. To Nicocles. Nicocles or the Cyprians. Panegyricus. To Philip. Archidamus, transl.G. Norlin, Loeb Classical Library 209)

2.17.2. Eusebiu din Cezareea, Vita Constantini și Laus Constantini

2.17.3. Sinesios din Cirene, De regno, ad Arcadium imperatorem (Synesiou, Peri basileias, eis ton autokratora Arkadion) [C. Lacombrade, Le Discours sur la Royauté de Synésios de Cyrène a l’empereur Arcadius, Paris 1951]

2.17.4. Dante, De monarchia

2.17.5. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite (1927)

2.17.6. Robert Folz, L’idée d’Empire en Occident (1953)

2.17.7. Gilbert Dagron, Empereur et prêtre. Essai sur le « césaropapisme » byzantin (1996)

2.17.8. Eugenio d’Ors, La cupola y la monarquia (1927)

2.18.1. Marsilio Ficino, Comentariu la Banchetul lui Platon; Teologia platonică sau despre nemurirea sufletului

2.18.2. Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei (1511)

2.18.3. Thomas Morus, Utopia (1516)

2.18.4. Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) [Despre libertatea creștinului]

2.18.5. Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1576) [Despre servitute, 2014]

2.18.6. Descartes, Meditationes de Prima Philosophia in qua Dei existentia et animæ immortalitas demonstratur (1641) [Méditations métaphysiques, 1647]

2.18.7. Jakob Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie (1860) [Civilizaţia Renaşterii]

2.18.8. Georges de Lagarde, La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge (1956)

2.19.1. Thomas Hobbes, The Leviathan (1651)

2.19.2. J.J. Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique (1762) [Contractul social]

2.19.3. G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes (1807) [Fenomenologia Spiritului]; Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (1837) [Prelegeri de filosofie a istoriei]

2.19.4. Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen Aristokratie (1933/1969)

2.19.5. Ernst Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton Univ. Press, 2016, introduction C. Leyser, preface W.C. Jordan

2.19.6. Alain Boureau, La religion de l’Etat. La construction de la République étatique dans le discours théologique de l’Occident médiéval (1250-1350) (Belles Lettres, 2006)

2.20.1. John Locke, Second Treatise of Government (1689) [Al doilea tratat des cârmuire, 1999]

2.20.2. Montesquieu, De l’esprit des lois (1748) [Despre spiritul legilor, 2011]

2.20.3. Declaraţia de independenţă (1776) şi Constituţia Statelor Unite ale Americii (1787)

2.20.4. Federalist Papers, volum colectiv al părinților fondatori ai SUA despre Constituție (1788)

2.20.5. Tocqueville, De la Démocratie en Amérique (1835, 1840) [Despre democrație în America]

2.20.6. John Stuart Mill, On Liberty (1859) [Despre libertate]

2.21.1. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781) [Critica raţiunii pure]

2.21.2. Rousseau, Emile ou de l’education (1762) [Emil sau despre educație]

2.21.3. Charles Darwin, On the Origins of Species (1859) [Originea speciilor]

2.21.4. Arthur de Gobineau, De l’inégalité des races (1853)

2.21.5. Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (1884) [Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului]

2.21.6. Henri Poincaré, La science et l’hypothese (1902) [Ştiinţă şi ipoteză]

2.21.7. Albert Einstein, Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (gemeinverständlich) (1917) [Teoria relativității pe înțelesul tuturor, Humanitas]

2.21.8. Steven Weinberg, The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe (1977) [Primele trei minute ale universului]

2.22.1. Diderot, La Religieuse (1760) [Călugărița]

2.22.2. Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, vol. I (1776) chapters XV, XVI on Christianity [Istoria declinului și a prăbușirii imperiului roman vol. I- III, bpt]

2.22.3. Lessing, Nathan der Weise (1779) [Nathan Înțeleptul]

2.22.4. Chateaubriand, Le génie du Christianisme (1802) [Geniul creștinismului, 1998]

2.22.5. Ernest Renan, La vie de Jésus (1863) [Viața lui Iisus]

2.22.6. Sigmund Freud, Der Mann Moses un die monotheistische Religion (1939) [Omul Moise și religia monoteistă]

2.22.7. Albert Schweizer, Eine Geschichte der Leben-Jesu Forschung (1906) [Istoria cercetării vieții lui Iisus]

2.22.8. Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion (1985) [Dezvrăjirea lumii. O istorie politică a religiei, 2006]

2.23.1. Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (1856)

2.23.2. Pierre Kropotkine, La Grande Révolution (1789-1793) (Paris, 1909)

2.23.3. K. Marx, F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei (1848) [Manifestul comunist]

2.23.4. F. Dostoievski, Demonii

2.23.5. Al. Soljeniţîn, Krasnoe koleso publicat în mai multe volume în traducere franceză La roue rouge și engleză The Red Wheel (1971, 1984, 1985, 1989, 1991)

2.23.6. François Furet, Penser la Révolution française (1978), Dictionnaire critique de la Révolution française (1988), Le Passé d’une illusion, essai sur l’idée communiste au XXe siècle (1995)

2.24.1. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (1790) [Reflecții asupra Revoluției din Franța, 2000]

2.24.2. Joseph de Maistre, Considérations sur la France (1796) [Considerații asupra Franței, 2000]; Du pape (1819) [Papa. Prelucrare după Iosif de Maistre de M. Theodorian-Carada, 1915]

2.24.3. Alexandre de Sturdza, Considérations sur la doctrine et l’esprit de l’Église orthodoxe (1816) [Apărarea Ortodoxiei, ed. Albatros, 2001]

2.24.4. Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo considerados en sus principios fundamentales [Essay on Catholicism, Liberalism and Socialism Considered in Their Fundamental Principals, Philadelphia 1862]

2.24.5. Carl Schmitt, Politische Theologie I. Vier Kapitel zur Lehre von der Suveranität (1922) [Teologia politică, trad. L. Stan şi L. Turcescu, Iași 1996] și Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie (1970)

2.25.1. Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) [Avuția națiunilor, 2011]

2.25.2. Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Őkonomie (1867) [Capitalul]

2.25.3. Max Weber, Die protestantische Ethik un der Geist des Kapitalimus (1905) [Etica protestantă și spiritul capitalismului, Humanitas]

2.25.4. Friedrich Hayek, The Road to Serfdom (1944) [Drumul către servitude, Humanitas 1993]

2.25.5. Ludwig von Mises, Human Action (1949)

2.26.1. Arthur Koestler, Darkness at Noon (1940) [Întuneric la amiază, 2008]

2.26.2. André Malraux, La condition humaine (1933) [Condiția umană]

2.26.3. George Orwell, 1984 (1949) [O mie nouă sute optzeci și patru, ed. Univers 1991]

2.26.4. Alfred Jarry, Ubu Roi (1896) [Ubu Rege, trad. R. Vulpescu, 1969]

2.26.5. Panait Istrati, Confession pour viancus. Après seize mois en URSS (1929) [Spovedanie pentru învinşi, ed. Dacia 1990]

2.26.6. Aleksandr Soljeniţîn, Архипела́г ГУЛа́г, publicat în Occident în traducere franceză L’archipel Goulag (1973) și engleză The Gulag Archipelago (1974) [Arhipelagul Gulag]

2.26.7. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951) [Originile totalitarismului]

2.26.8. Stephane Courtois, Le livre noir du communisme (1997) [Cartea neagră a comunismului]

2.26.9. Alain Besançon, Le malheur du siècle. Sur le communisme, le nazisme et l’unicité de la Shoah (1998) [Nenorocirea secolului, Humanitas 1999]

2.27.1. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes (1922) [Declinul Occidentului, 1996]

2.27.2. Arnold Toynbee, A Study of Civilization (1934-61) [Studiu asupra Istoriei, 1997]

2.27.3. Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen (1939) [trad. engleză The Civilizing Process, 1969]

2.27.4. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) [Ciocnirea civilizațiilor, 2007]

2.27.5. Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne (1924-25)

2.28.1. S. Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse (1910); Introduction à la Psychanalyse (1917);

2.28.2. F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft (1886)

2.28.3. C.G. Jung, Über die Psychologie des Unbewussten (1943)

2.28.4. Noam Chomsky, Language and Mind (1968); Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use (1986); Language and Thought (1993)

2.28.5. Jean Piaget, La naissance de l’intelligence chez l’enfant (1936); Le jugement moral chez l’enfant (1932); Psychologie et pédagogie (1969)

2.29.1. Kafka, Der Prozess (1925) [Procesul]

2.29.2. Thomas Mann, Der Zauberberg (1924) [Muntele vrăjit]

2.29.3. Eugen Ionescu, La cantatrice chauve, Les Chaises, Rhinocéros, Le roi se meurt, [Cântăreața cheală, Scaunele, Rinocerii, Regele moare, Humanitas]

2.29.4. Albert Camus, La Peste (1947) [Ciuma]

2.29.5. William Golding, Lord of the Flies (1954) [Împăratul muștelor, Humanitas]

2.29.6. Mikhail Bulgakov, Master i Margarita (1940/1967) [Maestrul și Margareta, Humanitas]

2.29.7. René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque (1961) [Minciună romantică și adevăr romanesc, ed. Univers, 1972]

2.30.1. La Chanson de Roland (sec. XI) [Cântecul lui Roland]

2.30.2. Corneille, Le Cid (1637) [Cidul]

2.30.3. Konstantin Leontiev, Византизм и Славянство, publicat inițial în Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете (Мoscova 1875) [Bizantinismul și lumea slavă, Anastasia 1999]

2.30.4. Jacques Maritain, Humanisme intégral (1936)

2.30.5. Nicolae Iorga, Byzance après Byzance (1935) [Bizanț după Bizanț]

2.30.6. Aurel C. Popovici, Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich, (Leipzig 1906) [Stat și națiune. Statele-Unite ale Austriei-Mari. Studii politice în vederea rezolvării problemei naționale și a crizelor, trad. P. Pandrea, 1939]

2.30.7. Jenó Szúcs: Les trois Europes (prefață F. Braudel, L’Harmattan, 1985)

2.30.8. Rémi Brague, Europe: la voie romaine (1992) [Eccentric culture: A Theory of Western Civilization]

2.30.9. Christos Yannaras, Orthodoxy and the West: Hellenic Self-Identity in the Modern Age (2006)

2.31.1. René Guénon, La crise du monde moderne (1927) [Criza lumii moderne, Humanitas]

2.31.2. C. S. Lewis, The Abolition of Man. Reflections on education with special reference to the teaching of English in the upper forms of schools (1943) [Desființarea omului, Humanitas 2004]

2.31.3. Aldous Huxley, Brave New World (1932)

2.31.4. Dorothy L. Sayers, The lost tools of learning (1948)

2.31.5. Konrad Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit (1973) [Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate]

2.31.6. Allan Bloom, The Closing of the American Mind (1987) [Criza spiritului american, 2006]

2.31.7. Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (1989/1992)

2.31.8. Constantin Noica, Povestiri despre om (după o carte a lui Hegel) (1958)

2.32.1. Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912)

2.32.2. Sigmund Freud, Totem und Tabu: Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker (1913) [Totem și Tabu, 2017]

2.32.3. E.E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, and Magic among the Azande (1937); Theories of Primitive Religion (1965)

2.32.4. Claude Levi-Strauss, Le totemisme aujourd’hui (1962); La pensée sauvage (1962); Tristes tropiques (1955)

2.32.5. Marcel Mauss, Henri Hubert, Essai sur le don; La fonction sociale du sacré (1968)

2.32.6. C. G. Jung, Arhetipurile şi inconştientul colectiv, trad. D. Verescu și V. Dem. Zamfirescu, București (2003)

2.32.7. Mircea Eliade, Le mythe de l’éternel retour (1949), Le sacré et le profane (1956) [Mitul eternei reîntoarceri, Sacrul și profanul, Humanitas]

2.32.8. René Girard, La violence et le sacré (1972) [Violența și sacrul, Nemira 1995]

2.33.1. Apocalipsa Sf. Ioan Teologul (ultima carte a Noului Testament)

2.33.2. Apocalipsa atribuită Sf. Metodie al Patarelor (text pseudoepigraf din sec. VII) și Vedenia Sf. Andrei Nebunul întru Hristos (sec. X), în Sfârşitul Omului cules din Sfintele Scripturi de Smeritul între monahi şi sfetagoreţ Zosima Pascal din Sfânta Mânăstire Neamţu (1905/1906)

2.33.3. Vedenia Sfântului Nifon al Constantianei, în Vieaţa Cuviosului Părintelui nostru Nifon Episcopul cetăţei Constantianei a Chiprului de Smeritul întru Monahi şi Sfetagoreţ Zosima Pascal din Sfânta mănăstire Neamţu, Iaşi (1906/1907)

2.33.4. Vladimir Soloviov, Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории со включением краткой повести об Антихристе (1900) [Trei dialoguri despre sfîrșitul istoriei universale, Humanitas 1992]

2.33.5. Cardinal John Henry Newman, Advent Sermons on Antichrist, în Tracts for the Times (1838)

2.33.6. René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps (1945) [Domnia cantității și semnele vremurilor, Humanitas]

3. BIBLIOGRAFIE INTRODUCTIVĂ PENTRU ARHITECȚI

3.1. Vitruviu, De architectura libri decem [Despre arhitectură, 1964, trad. G.M. Cantacuzino]

3.2. Procopiu din Cezareea, De aedificiis

3.3. Leon Battista Alberti, De re aedificatoria

3.4. Andrea Palladio, Cele patru cărţi de arhitectură

3.5. Giorgio Vasari, Vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino ai tempi nostri, 1550 [Viețile celor mai renumiți arhitecți, pictori și sculptori italieni]

3.6. John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture (1880) [Cele șapte lămpi ale arhitecturii]

3.7. Cyrill Mango, Byzantine Architecture (1986)

3.8. William L. MacDonald, John A. Pinto, Villa Adriana. La construzione e il mito da Adriano a Louis Kahn (1997)

3.9. Enrico Guidoni, Architettura primitiva (1975)

3.10. Robert Ousterhout, Masterbuilders of Byzantium (2008)

3.11. Erwin Panofsky, Gothic architecture and scholasticism (1951) [Arhitectură gotică și gândire scolastică]

3.12. Georges Duby, Le temps des cathedrales (1976) [Vremea catedralelor. Arta si societatea 980-1420, 1986]

3.13. Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes (1950) [Originea operei de artă, 1995]

3.14. Le Corbusier, Voyage d’Orient

3.15. Josef Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa (1918)

3.16. Gheorghe Balș, Notiță despre arhitectura Sfântului Munte (BCMI, 1913, p. 1-123)

3.17. Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor (1982)

3.18. Kenneth Frampton, Modern Architecture: a critical History (1980) [Arhitectura modernă. O istorie critică, 2016]

3.19. Hans Belting, Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst (1990) [Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, 1993]

3.20. Gernot Minke, Construind cu pământ. Proiectare și tehnologii pentru o arhitectură durabilă, 2008

3.21. Slobodan Ćurčić, Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent (Yale University Press, 2010)

3.22. G.M. Cantacuzino, Izvoare și popasuri (1934)